Asiakkaat

Asiakkaat ja yhteistyökumppanit


Asiakkaiden kertomaa

Luovan Lapion asiantuntemus ja innostus ovat merkittävällä tavalla vaikuttaneet kulttuurihyvinvoinnin alan asioiden etenemiseen viiden vuoden aikana.

Johanna Vuolasto

erityisasiantuntija, Taiteen edistämiskeskus

Pauliinan hiljainen kuunteleva läsnäolo herättää luottamusta ja halua puhua asioista oikeilla nimillä. Kaunistelematta ja ratkaisuja etsien. Hänen elämän moninaisuutta suojeleva huumorintajunsa ja innovatiivisuutensa inspiroi ja antaa uutta virtaa ja näkökulmaa, auttaa purkamaan itse rakennettuja etenemisen esteitä.

Helena Ratinen

Tanssitaiteilija, Jomon-shindo-ohjaaja

Uskon, että myös osallistava taide tulee saamaan yhä enemmän sijaa sairaaloissa. Tästä Pascal (yhteisölähtöinen taideteos psykiatrisella osastolla) ja sen syntyprosessi ovat yksi hyvä esimerkki.

Elina Nikanne

Kehittäjäylilääkäri, Sairaala Nova

Asiakaskyselyn tuloksia

"Pauliinan kanssa asiat sujuvat, ammattitaitoinen ja muutenkin helposti lähestyttävä ihminen, jolla täyspäisiä ajatuksia. Kehittäjä ja innovaattori, hyvät kontaktit taiteilija- ja sotesektoreiden toimijoihin. "

Asiakas julkishallinnosta

"Kiitos, yhteistyö on ollut rikasta siksikin, että meillä ei ole ollut raja-aitoja tai ennakkoluuloja asioista. Olemme aina voineet ideoida ja viedä asioita positiivisessa mielessä eteenpäin. Tällaista yhteistyötä tarvitaan, jotta potilaiden ja henkilöstönkin kokonaisvaltainen hyvinvointi voisi toteutua. "

Asiakas sote-sektorilta

Osallistavan taiteen ohjelman suunnittelussa on Pauliinalla ollut aivan ratkaisevan osuus. Hän on voinut tuoda kokemuksiaan itse sekä kokeneen asiantuntijan maailmalta avartamaan näkemystämme. Hän on myös pystynyt saamaan aikaiseksi innostavia osallistavia pilottihankkeita. Mikään näistä ei olisi toteutunut ilman Pauliinan panosta. Hänen panostaan tarvitaan yhä jatkossa, jotta suunnitelmat saadaan toteutettua ja osallistava taide osaksi sairaalan arkipäivää.

Sairaala Nova, ylilääkäri

Minua ovat tukeneet

Valo Meissä -valokuvanäyttely & Isäni, kaskelotti dokumentti
Art of Silence - tuotekehitystyö
KEHA-keskus