top of page

Tällä hetkellä olen mukana kehittämistyössä seuraavien tuotantojen parissa. Löydät lisää esimerkkejä menneistä tuotannoista referensseistä

ARTOFSILENCE_Posteri-2_edited.jpg

Art Of Silence®️

Art Of Silence®️ -menetelmä yhdistelee meditaatioharjoituksia taiteen tekemiseen. Taidemuoto voi olla esimerkiksi kirjoittaminen eikä aikaisempaa kokemusta taiteilusta tarvita. Hiljaisuudesta nousee hyväksyvä läsnäolo, intuitio, muutosvoima sekä luovuus. Tämä suoraan työyhteisöjen kysynnästä noussut palvelu on omiaan lisäämään henkilökunnan jaksamista, muutoskykyä, mielekkyyden tunnetta töissä sekä säätelemään vireystilaa esimerkiksi etätöissä.

Art Of Silence®️ on menetelmä, jota kehitetään yhteistyössä yhteistyökumppaneiden ja taiteilijoiden kanssa, kohti hyvinvoivaa työelämää.

Art of Silencen®️ tehon on päässyt todistamaan mm. kaupungin työntekijät, kulttuurilaitosten väki, sairaalan henkilökunta, ammattikorkeakouluopiskelijat, yliopisto ja yksittäiset osallistujat ympäri Eurooppaa. 

Art of Silence®️ tuotekehitystyötä tehdään yhteistyössä AVEKin ja New Beat oy:n kanssa. 

Art of Silence®️ sai tavaramerkin maaliskuussa 2021 ja se on suojattu konsepti. 

Pauliina4_edited.jpg

Työyhteisöt, hyvinvointi, transformaatio, luovuus

78104112_10157534990356145_4413323671121

Osallistava taide sosiaali- ja terveyssektorilla

Osallistavan taiteen menetelmät osana sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita tuovat uusia tapoja tehdä potilastyötä, muutosproseseja tai projekteja osallistujia, asiakkaita, henkilökuntaa ja sidosryhmiä kuunnellen. Olen tehnyt ensimmäisen osallistavan taiteen suunnitelman Suomessa Sairaala Novaan Jyväskylään ja sovellan osaamistani myös vanhustenhuoltoon ja mielenterveyspuolelle. 

Osallistava taide ottaa huomioon juuri tässä hetkessä olemassa olevat resurssit ja lähtökohdat sekä osaamisen. 

Osallistava Taide Sairaala Novassa

18118117813192491.jpg

sairaalat, taide, osallistava taide, osallisuus, hyvinvointi, sosiaali- ja terveysala, kulttuurihyvinvointi, muutos, mielenterveys, vaikuttaminen

71021002_10157355961411145_1020995085824

Taiteilijaresidenssit sosiaali - ja terveydenhuollon yksiköissä

Taiteilijaresidenssitoimintaa osana hoivalaitosten toimintaa on pilotoitu useissa niin julkisissa kuin yksityisissäkin hoivakodeissa. Toiminta soveltuu sairaaloihin, pitkäaikaishoidon yksiköihin, ympärivuorokautisen asumisen ja hoivan yksiköihin, vankiloihin, vastaanottokeskuksiin, lastensuojelun yksiköihin ja mihin tahansa, missä ihmiset viettävät aikaa pidemmän aikaa. 

AIR in Hospitals on Manchesterin suursairaalaan ja Sairaala Novaan Jyväskylään levinnyt konsepti ja Jyväskylän ympärivuorokautisen asumisen ja hoivan yksiköt käyttävät menetelmää osana yksiköiden kulttuuri- ja taidetoimintaa vuosittain. 

Manchester Artis in Residency  

Jyväskylän kaupungin ympärivuorokautisen asumisen ja hoivan yksiköt 

Lisätietoja residenssikonseptista

18118117813192491.jpg

sairaalat, vanhustenpalvelut, maahanmuuttajat, vankilat, lastensuojelu, sosiaalityö, päiväkodit, koulut, pitkäaikaishoito

bottom of page