top of page

PROJECT 04

Vuonna 2019 toteutettiin hieno taiteilijaresidenssi Jyväskylässä nuorisopsykiatrian osastolla, joka oli hieno avaus osallistavalle taiteelle sairaalassa. Sain olla projektin äitinä ja tuottajana ja kanssani prosessia luotsasi eteenpäin taiteilijoiden lisäksi pelitaiteen läänintaiteilija Jaakko Kemppainen.

 

Kirjoittelin viime kesän helteillä projektista toimintamallia Innokylään ja nyt se on julkaistu!

 

Kohderyhmänä residenssissä oli nuoret 12-17 vuotiaat, vaativaa hoitoa tarvitsevat psykiatrisesti oireilevat potilaat. Monella taustalla syömishäiriöitä, itsetunnon ongelmia ja muita vakavia oireita kuten itsetuhoisuutta.

 

 

Residenssissä syntynyt Pascal -teos yhdistelee kuvataidetta ja kokeilevaa elektroniikkaa sekä pelitaidetta. Kuva @Pauliina Lapio 2019.

 

Residenssitoiminta tarjoaa sosiaali- ja terveysalan organisaatioille selkeän ja kustannustehokkaan keinon integroida taidetoiminta osaksi yhteisön arkea, lisätä hyvinvointia ja osallisuutta sekä pitää huolta asiakkaiden kulttuurisista oikeuksista. Henkilökunnalle taiteilijan vierailu avaa parhaimmillaan uusia näkökulmia hoitotyöhön sekä tilaisuuden kehittyä omassa ammatissa. Toimintamalli mahdollistaa elävän taidekokemuksen, jonka vaikutukset heijastuvat koko yhteisön arkeen.

 

Residenssi soveltuu hyvin ajankohtaisen teeman tai ajatuksen eteenpäin viemiseen yhteisössä. Tarve residenssitoiminnalle nousee usein muutoksesta tai sen toiveesta. Se voi olla muutto uuteen paikkaan, uudelleenjärjestelyt osastolla, henkilöstövaihdokset, uusi hoidollinen ajatus tai esimerkiksi toive saada viihtyisämpi osasto, tarkastella henkistä ilmapiiriä, kannustaa henkilökuntaa käyttämään omia (taiteellisia ja luovia)taitojaan osana työtä ja niin edelleen. Taiteilijalle voidaan myös antaa täysi vapaus tarkastella rauhassa yhteisöä ja sen jäseniä (hoitajat ja potilaat, omaiset) ja työskennellä hetkestä käsin omaa taiteellista työskentelyä mukaan ottaen.

 

Lisää residenssityöskentelystä voi lukea Innokylän toimintamallista tai julkaisemastani Yhteisölähtöisen residenssitoiminnan menetelmäoppaasta (Taike 2019, PDF).

 

Haluaisitko toteuttaa taiteilijaresidenssin mutta et tiedä mistä aloittaa? Ota toki yhteyttä niin kerron mielelläni mistä lähteä liikkelle!

 

 

Kuvakaappaus sairaalan henkilöstölehdestä, jossa kerrottiin residenssistä. Kuvassa Pauliina Lapio, Tuukka Pasanen (pelitaide), Jaakko Kemppainen (Pelitaiteen läänintaiteilija, toinen tuottaja) sekä Dawn Prescott (johtava taiteilija, kuvataide, UK).

 

Lisätietoa:

Sairaala Nova

bottom of page