top of page
Etsi
  • Kirjoittajan kuvaPauliina Lapio

Pauliina kouluttajaksi Metropolian CRASH -YAMK -tutkintoon

Pauliina aloittaa Metropolia ammattikorkeakoulun CRASH -koulutuksessa ylemmän AMK -tutkinnon opettajana moniammatillisessa kehittämisprojektissa kevään 2022 ajan. YAMK-opiskelijat saavat siis alan yrittäjältä uusinta tietoa siitä, missä soten ja kulttuurihyvinvoinnin allalla mennään - englanniksi.


CRASH kerää yhteen sosiaali- ja terveydenhuollon, kulttuurituotannon sekä taiteen ammattilaiset yhteisen koulutusohjelman alle.


Tutkinnosta valmistuu kulttuurihyvinvointialan ammattilaisia, jotka kykenevät hyödyntämään luovuuden mahdollisuuksia ihmisten elämän ja hyvinvoinnin tukena, edistämään kulttuuristen oikeuksien toteutumista, arvioimaan toiminnan vaikuttavuutta sekä uudistamaan ammatillisia käytänteitä, rakenteita ja ajattelua.


Creativity and Arts in Social and Health Fields (CRASH) -ylempi AMK-tutkinto antaa vahvan osaamisen toimia kulttuurihyvinvointialan kehittäjänä, uudistajana, asiantuntijana ja johtajana erilaisissa toimintaympäristöissä sekä kulttuuri- ja taidealan ja soveltuvin osin sosiaali- ja terveysalan asiantuntijatehtävissä kansallisesti ja kansainvälisesti.


Taiteen ja soten välissä toimivia ammattilaisia tarvitaan muun muassa erilaisten moniammatillisten prosessien läpivientiin. Kuvassa taiteilijaresidenssi psykiatrisessa yksikössä Jyväskylän keskussairaalassa syksyllä 2019.


Tutkinto ei pätevöitä kulttuuri- tai taidealan tutkinnolla koulutukseen hakeutuvia sosiaali- ja terveysalan säädeltyihin tutkintoihin. Työelämässä he voivat toimia rohkeina moniammatillisten käytänteiden uudistajina terveyteen, hyvinvointiin, luovuuteen ja osallisuuteen liittyvissä ratkaisuissa.


Pauliina toimii opintojaksolla Mai Salmenkankaan työparina ja vastaa esimerkiksi tuotteistamisen ja palvelumuotoilun kysymyksistä taiteen ja soten välissä.


Ja lisää tietoa CRASH-koulutuksesta täältä:


https://www.metropolia.fi/fi/opiskelu-metropoliassa/ylemmat-amk-tutkinnot/luovuus-ja-taide-sosiaali-ja-terveysaloilla-kulttuurialalle?fbclid=IwAR0hvMy0Kox5sSeotsIoBB3z1XqAPoM-efhYO7fo-rp7PE4ybjeRaBlx2Co
40 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page