top of page

Osallistavan taiteen suunnitelma 

Olen yhdessä Taiken (Taiteen edistämiskeskus) ja New Beat consulting oy:n kanssa laatinut osallistavan taiteen suunnitelman Sairaala Novaan Jyväskylään vuonna 2020.  Se julkaistiin huhtikuussa 2021.  Suunnitelmassa käydään läpi miksi ja miten osallistava taide otetaan mukaan sairaalan arkeen. Tein yhteistyötä myös Manchesterissa sijaitsevat Lime Art -organisaation kanssa, jolla on pitkät perinteet taiteen tuomisesta sairaalaan Iso-Britanniassa. 

Osallistavalla taiteella tarkoitetaan tässä yhteydessä taidetta, jossa potilas, henkilökunta, omainen tai sairaalan yhteistyöverkostot ovat osallisena taiteen tekemisen prosessiin: valmisteluun, suunnitteluun, toteutukseen tai lopputyöhön. Osallisuutta voi olla taiteen tekeminen itse, olemalla mukana teoksen (taideteos, työpaja, esitys) toteutuksessa tai vaikuttamalla esimerkiksi alkuvaiheessa teoksen suunnitteluun.

Sairaala Novan osallistava taiteen suunnitelma on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Sairaala itse on myös työn tilaajana ja rahoittajana, joka on harvinaista myös kansainvälisesti tarkasteltuna. Taideohjelmia perinteiseen kuvataiteeseen nojaten on paljon, mutta osallistavan taiteen rooli on vielä vähäinen osana sairaalan omaa strategiaa ja toimintaa. Tämä työ on päänavaus moderniin sairaala-ajatteluun, jossa myös osallistavan taiteen hyvinvointivaikutukset tunnistetaan osaksi potilaan toipumisprosessia, henkilökunnan hyvinvointia sekä uudenlaista ajattelua osana laajempaa kokonaisuutta sairaalasta toimintaympäristönä.  

Osallistavan taiteen suunnitelma on osa Sairaala Novan taidesuunnitelmaa.

Suunnitelmatyössä käyttiin ReDoMe©-metodia henkilökunnan osallistamiseen.

Kiinnostaako taiteen mahdollisuudet osana potilastyötä, henkilökunnan hyvinvointia, yleistä ilmapiiriä tai muutosprosessia?  Jos haluat kysyä lisää, ihmetellä tai innostua, ole hyvä ja ota yhteyttä. 

Sairaala Nova ja osallistava taide 

71021002_10157355961411145_1020995085824
New_Beat_CBC_Black.jpg
Näyttökuva 2021-3-10 kello 16.56.17.png
taike_pysty_v2.png
LIME+ARTS+LOGO.jpg
bottom of page