Pauliina Haouami mukaan kehittämään Turun kulttuurihyvinvointia

10.02.2023

Luovan Lapion toimitusjohtaja Pauliina Haouami sai mielenkiintoisen viestin syyslomalla Afrikkaan, kun MDI aluekehityksen konsulttitoimisto kysyi mukaan projektiin, jossa kohteena olisi Turun kaupungin kulttuurihyvinvointipalveluiden kehittäminen. Vastaus oli suunnilleen, että jos kulttuurihyvinvoinnin palvelumuotoilu ja prosessit kuuluu työtehtäviin, olen kiinnostunut!
Miksi Turun kaupunki haluaa kehittää kulttuurihyvinvointia?Turku on kaupunkina yksi edelläkävijöistä mitä tulee kulttuurihyvinvointiin. Taikusydän sijaitsee Turussa (valtakunnallinen yhteyspiste), Turun ammattikorkeakoulussa on jo vuosia koulutettu ensiluokkaisen hienosti kulttuurihyvinvoinnin ammattilaisia Turku Master Schoolissa ja sen lisäksi kaupunki on tukenut kulttuuria ja kulttuurihyvinvointia esimerkiksi vuosi sitten alkaneen kärkihankkeen muodossa. Kulttuurilupaus Taiteen ja kulttuurin aika tuo turkulaisille mahdollisuuden osallistua kulttuuripalveluiden kehittämiseen osana strategiatyötä ja kaupunkilaisten hyvinvointia. 

"Kärkiteemoina ovat onnelliset turkulaiset, taide ja kulttuuri työnä, rajattomat rakenteet, uudistuvat ja luovat kohtaamisen tilat sekä kutsuva ja kutkutteleva kulttuuritarjonta, kertoo Turun kaupungin vapaa-aikajohtaja Minna Sartes."

Turun kaupunki on laatinut asiasta hienon ja innostavan esittelyvideonkin. Hienojen tavoitteiden ja arvojen taustalla on myös se hienosti huomioitu seikka, että kulttuuri ja luovat alat lisäävät alueen vetovoimaa ja kiinnostavuutta. Ja se onkin hieno huomio ja varmasti mahdollisuudet tehdä taidetta, harrastaa ja saada kulttuuripalveluita monipuolisesti on alueellinen vetovoimatekijä myös tulevaisuudessa. 

Mitä hankkeella haetaan?


Tulevassa kärkihankkeessa kohteena on nyt jo olemassaolevat palvelut sekä mahdolliset uudet palvelukokonaisuudet ja tuotteet kuntalaisille. Mukana kehittämistyössä on MDI aluekehittämisen konsulttitoimisto ja Luova Lapio, joilla molemmilla on pitkä historia kehittämistyöstä ja kulttuurihyvinvoinnista. 


Palveluita ja tuotteita selvitetään iän ja kohderyhmien näkökulmista. Oman selvityksensä saavat lasten ja nuorten kulttuurihyvinvointipalvelut, esimerkiksi päiväkoti- ja koulutaiteilijat sekä Ysivip-kortti, työikäisten palvelut, kuten Kimmoke-ranneke ja Suomi tutuksi -konsepti sekä ikäihmisten palvelut, esimerkiksi OmaKirjasto-palvelu ja Senioriranneke.  Jokaisen ikäryhmän kohdalla pohditaan yhdessä asiakkaiden kanssa heidän tarpeitaan ja jäsennetään palveluntuottajien kanssa nykytuotteiden ja -palveluiden ominaisuuksia ja kohdentumista. Myös vieraskieliset ja vamman kanssa elävät huomioidaan ikäryhmittäin. 


Hienoa tästä kärkihankkeesta tekee se tosiasia, että olemassa oleviin palveluihin halutaan lisää toimivia kulttuurihyvinvointimalleja, kuten kulttuurilähete-malli pikkulapsiperheille arjen haasteisiin vastaamaan.

Luovan Lapion näkökulmasta on innostavaa, kiinnostavaa ja haastavaakin lähteä kehittämään juuri niitä palvelumalleja, joita on jo vuosikymmenten ajan lobattu palvelujärjestelmiin, päätöksentekoelimiin ja toiminnan tuottajille sekä välittäjätoimijoille. Valtionhallinnossa Taiteen edistämiskeskuksella toimiessani toimme juuri näitä toimivia ja toiminnallisia taidesisältöisiä ratkaisuja esimerkinomaisesti viranomaistahoille tiedoksi siitä, että kulttuurihyvinvoinnilla voidaan saada sekä merkittäviä kustannusssäästöjä aikaan, lisätä työhyvinvointia henkilöstössä, parantaa yhteisöllisyyttä ja vaikuttaa yksilöiden hyvinvointiin mitä innostavammalla tavalla: kulttuurin ja taiteen kautta! On hienoa nähdä, miten vuosien kehittämistyö ja strategisen tason tiedolla johtamisen tulokset alkavat valua käytännön toimintaan ja sitä kautta palvelut monipuolistuvat ihmisten arjessa.
Aika hurjaa olla nyt todistamassa käytännön tasolla, mitä tapahtuu kun kulttuuritoiminta ja taide tuodaan merkittäväksi osaksi ihmisten hyvinvoinnin parantamista. Sekä tietenkin on suuri kunnia olla mukana tässä erittäin pätevässä ja ammattitaitoisessa tiimissä Turun kaupungin ammattilaisten sekä MDI konsulttitoimiston kanssa. 


Linkkejä: Uutinen kärkihankkeesta: https://www.turku.fi/uutinen/2023-01-20_kulttuurin-karkihankkeessa-edistetaan-turkulaisten-hyvinvointia?

fbclid=IwAR2Pxz1wQwk__vV8u_gDQ8T2F70YRuE3vBttBjWuEfnklUdKTEMFGDKbW9M#msdynttrid=evOJDgGEcWgljZc1HjZj75PQajN86An7VyYkF93hu5s 


Kulttuurilupaus Turku: https://www.turku.fi/kulttuurilupaus 


Taiteen ja kulttuurin aika! Esittelyvideo Youtubessa https://www.youtube.com/watch?v=eQFz4-yzhjQ&t=1s


Luovuudesta liiketoimintaa: Okulaari -koulutukset https://www.turku.fi/uutinen/2022-12-16_luovuudesta-liiketoimintaa


Konsulttitoimisto ja aluekehitys MDI https://www.mdi.fi

Valokuvat: 

Pauliinan kuva: Maria Kärkkäinen

Muut: Pauliina Haouami